Nytt elnät i Sjövik

I mellandagarna har vi tagit vårt nya kabelnät i drift som byggts för att förstärka elnätet i Kopparås, Sjövik. Vi har haft stora problem bl.a. vintern 2020 då flera störningar drabbade de boende i Kopparås och Fåglaryd.

Området får nu ett stabilare elnät med högre kapacitet. Rasering av det gamla luftledningsnätet kommer att ske vid ett senare lämpligt tillfälle. Tills vidare står det kvar.

30 december 2021
← Se fler inlägg