Bjärkefiberkunderna blir fler och fler

Anslutningarna till Bjärkefiber fortsätter i bra takt. Vi har för närvarande drygt 2200 kunder som har möjlighet till stabil uppkoppling med hög kapacitet.

Digitaliseringen är nyckeln till att ta del av den utökade samhällsservice som sker runt omkring oss.

-Vi ser en stor efterfrågan och märker att tillgången till bra uppkoppling handlar om livskvalitet, trygghet och affärsmöjligheter för våra kunder som ju alla bor och verkar i mindre tätorter eller på landsbygden, menar Sigvard Krantz, VD på Bjärke Energi.

-De kommande tre åren kommer arbetet intensifieras och vi kommer att försöka öka takten i alla led för att möta den efterfrågan som finns bland våra kunder, hälsar Sigvard.

Bjärke Energi fortsätter därmed arbetet med att stärka vår bygds konkurrenskraft genom att vara en stabil och trygg leverantör av infrastrukturtjänster. Detta gäller både elnät och fibernät och över hela vårt område.

9 januari 2022
← Se fler inlägg