Vad innebär regeringens elpriskompensation?

Finansminister Mikael Damberg och Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar höll idag en pressträff där regeringen föreslår lättnader för hushåll som drabbats av höga elpriser. Exakt vad detta innebär är ännu inte klart men Bjärke Energi som elnätsägare är tillfrågad att hantera detta gentemot sina elnätskunder.

Förslaget som presenterades var att det berör hushållskunder (ej näringsidkare) med över 2000 kWh/månad under månaderna december-februari. Varje månad skulle i så fall räknas separat. Kompensationen ska ges som ett avdrag på fakturan i efterskott. Maximal kompensation kan bli 2000 kr/månad.

Detta är alltså ett utkast men så snart alla riktlinjer är fastställda återkommer vi med vad som gäller.

Förslaget har senare kompletterats med att kunder med >700 kWh per månad i dec-feb ska få ta del av ersättningen i en trappliknande skala.

Inget beslut är ännu fattat 21/1-22.

12 januari 2022
← Se fler inlägg