Rekord för vindkraften

I januari 2022 levererade vindkraften 4,2 terawattimmar el. Det är ett nytt rekord för en enskild månad! Summan motsvarar hela årsförbrukningen för Jönköpings län och visar på den utbyggnadstakt som varit. Månaden ensam överstiger hela produktionen för år 2010 som var cirka 3,5 TWh.

Det kan dock svänga snabbt och i februari har det sett annorlunda ut. Idag ger vindkraften endast ett måttligt bidrag till elproduktionen i Sverige. 5 % av produktionen kommer från vind att jämföra med bl.a. 52 % vatten och 32 % kärnkraft.

3 februari 2022
← Se fler inlägg