Vad är V2G?

Elbilarnas batteri kan i framtiden bli en viktig bricka i energisystemet. En ny teknik kallad Vehicle to Grid, V2G, innebär att elbilar snart kan komma att användas som ett energilager för det egna hemmet. Samtidigt gör den så att elbilsägare kan bidra till att stabilisera kraftnätet och få betalt för det. 

Vehicle to Grid handlar om att överföra ström från elbilens batteri till elnätet. Det kan till exempel vara för att bidra till en stabil balans mellan produktion och förbrukning eller för att åtgärda kapacitetsbrist. För villaägare med elbil och en egen laddbox kan det därför bli ekonomiskt intressant eftersom V2G gör det möjligt att tjäna pengar på försäljning av överskottsel från bilbatteriet till elnätet. 

Bilbranschen ser nu en ny standard ta form som innefattar V2G. I en framtid med många elbilar med denna funktion kan det göra elfordon till en av energisektorns mest centrala och flexibla resurser. Tillsammans kan de göra stor nytta inte bara i det egna hemmet utan också för att hålla nere den totala effekten i elnätet.

I dagsläget finns dock stora utmaningar för både fordonsbranschen men också för oss som elnät då det krävs avancerad styrning för att få till detta på bästa sätt för både kunden och samhället.

23 februari 2022
← Se fler inlägg