Info om statens elpriskompensation

Riksdagen har nu röstat igenom regeringens föreslagna elpriskompensation till de hushåll som drabbats av höga elpriser under perioden december 2021 – februari 2022. Som elnätsbolag har Bjärke Energi blivit ombedda att administrera kompensationen till våra kunder. Du som är kund hos oss behöver inte ansöka om elpriskompensation utan utbetalning kommer att ske automatiskt.

Vår bedömning är att vi kan göra utbetalningen till våra kunder på fakturan i juni. Elpriskompensationen kommer att ske som en kreditering på din elnätsfaktura.

Kompensationen kommer att betalas ut efter en ersättningstrappa till kunder med 700 kWh – 2000 kWh per månad (dec-feb).

På vår hemsida finns en lista med Frågor och svar för just elpriskompensationen www.bjerke-energi.se/kundservice/elpriskompensation.

Frågor om förslagets utformning hänvisas däremot till Regeringen.

3 mars 2022
← Se fler inlägg