Ytterligare elpriskompensation

På dagens pressträff föreslog regeringen genom finansministern Mikael Damberg bl.a. ytterligare elpriskompensation förutom den redan beslutade för december-februari.

Det nya förlaget innebär att kunder i elområde 3 och 4 kommer att få stödpengar för sina förhöjda energikostnader i mars. Alla Bjärke Energis kunder finns i elområde 3 och omfattas därför även av denna ersättning,

Anläggningar med förbrukningar över 400 kWh för mars kan nu få ytterligare stöd med 100-1000 kr. Denna extra utbetalning kommer att ske senare än den ursprungliga elpriskompensationen. Ingen kund behöver ansöka om detta utan det sköter Bjärke Energi för våra kunder.

Allt ovan är förutsatt att riksdagen fattar beslut om detta vilket förväntas göras inom kort.

14 mars 2022
← Se fler inlägg