Elpriskompensationen på din faktura i april

Bjärke Energi kommer i april att lägga ut den av riksdagen beslutade elpriskompensationen som en minuspost på elräkningen för de anläggningar som har rätt till ersättning. Ersättningen avser december, januari och februari och respektive månad kommer att synas separat. Har du flyttat in eller ut under perioden kommer du att få den del av ersättningen som tillhör din period.

Om ersättningen innebär att hela elräkningen för april blir ett minusbelopp kommer detta per automatik att föras över som ett tillgodohavande på nästa elräkning i maj. Det betalas inte ut i pengar.

Särskilda villkor om utbetalning gäller dock för utflyttande kunder utan pågående elabonnemang.

Mer information hittar du på vår hemsida: bjerke-energi.se/kundservice/elpriskompensation

7 april 2022
← Se fler inlägg