Ytterligare elpriskompensation

Nu har riksdagen tagit beslut om att elpriskompensation ska betalas ut även för mars månad enligt det förslag som regeringen lade i sin budget i våras.

Förslaget innebär en utbetalning till kunder i vårt elnätsområde med en förbrukning med minst 400 kWh i mars. Ersättningen beror på hur stor förbrukning man haft och kan hamna mellan 100 kr – 1000 kr.

Arbete pågår nu med ett regelverk och en förordning som måste till innan vi som elnätsbolag kan gå vidare med utbetalningen till dig som kund. Troligast är därför att utbetalningen av mars månads elpriskompensation kommer att ske efter sommaren. Vi kommer att uppdatera sidan med information om elpriskompensationen här på hemsidan kontinuerligt: www.bjerke-energi.se/kundservice/elpriskompensation

Elpriskompensationen för december-februari är utbetald sedan tidigare.

13 maj 2022
← Se fler inlägg