Solceller i Sverige

Under 2021 investerade svenska hushåll hela 2,5 miljarder kronor i solceller. Därutöver kommer de 422 miljoner kronor som staten stod för i form av gröna avdrag.

Att det investeras i solceller märker även vi på Bjärke Energi då vi har en stor tillströmning av nya solcellsanläggningar på vårt område. Dessa anläggningar ska ju också kopplas in på elnätet för att kunna mata ut den el som inte används i bostaden. Ökningen av antalet solelproducenter senaste året hos oss är 37 % vilket stämmer bra med övriga delar av landet.

14 juli 2022
← Se fler inlägg