Elpriskompensation på septemberfakturan

Bjärke Energi kommer i september att lägga ut den av riksdagen ytterligare beslutade elpriskompensationen som en minuspost på elräkningen för de anläggningar som har rätt till ersättning. Ersättningen avser mars. Har du flyttat in eller ut under mars kommer du att få den del av ersättningen som tillhör din period.

Om ersättningen innebär att hela elräkningen för september blir ett minusbelopp kommer detta per automatik att föras över som ett tillgodohavande på nästa elräkning i oktober. Det betalas inte ut i pengar.

Särskilda villkor om utbetalning gäller dock för utflyttande kunder utan pågående elabonnemang.

Mer information hittar du på vår hemsida: bjerke-energi.se/kundservice/elpriskompensation

31 augusti 2022
← Se fler inlägg