Att hushålla med elen

Mycket av mediarapporteringen den senaste tiden handlar om de höga elpriserna och vad som kan hända för kunder den kommande vintern. För både de direkt drabbade men också för övriga kunder behöver vi nu se över vår elanvändning och om det går att minska vårt uttag. Detta påverkar elpriset direkt då budet mellan tillgången på el och efterfrågan på el i så fall möts på en lägre prisnivå.

Det finns många sätt att spara el och energieffektivisera hemma. Det är besluten som man fattar varje dag som bestämmer hur mycket el eller annan energi som du använder.

Det viktigaste du kan göra är att fundera över vad du använder din el till. Se sedan till att använda el till det du faktiskt uppskattar och har nytta av och välj bort det du inte uppskattar eller har nytta av.

Den enklaste åtgärden för märkbar sänkning är att se över sin uppvärmning. Att t.ex. se över sin värmepump, ändra i styrningen eller att sänka temperaturen någon grad kan snabbt visa resultat. Detsamma om man kan isolera, se över takets beskaffenhet eller byta gamla fönster.

Läs mer på vår hemsida om hur du kan energieffektivisera.

8 september 2022
← Se fler inlägg