Höjning av elnätsavgiften

Den 1 januari kommer vi att höja våra nätavgifter. Det ökade kostnadsläget på material och el för förlustenergier samt den stora höjningen av regionnätstariffen innebär att vi tvingas göra en något större höjning av våra tariffer än tidigare år.

De nya avgifterna finns att se i sin helhet på vår hemsida.

10 december 2022
← Se fler inlägg