Höjning av energiskatten 1 jan

Från och med 1 januari 2023 höjs energiskatten på el med 4 öre per kWh inklusive moms.

Regeringen fastställer före november månads utgång varje år den nya energiskatten som ska tas ut för påföljande kalenderår. Avgiften debiteras våra elnätskunder via vår faktura och vi betalar sedan in beloppet till Skatteverket.

Aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2023 är 39,2 öre/kWh exkl. moms (49 öre/kWh inklusive moms).

27 december 2022
← Se fler inlägg