Ökat ROT-avdrag för solceller

Om du ska installera solceller kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen. Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Skattereduktionen för installation av solceller är nu 20% men det finns också stöd att söka för annan grön teknik såsom installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Läs mer på Skatteverkets hemsida; www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik

3 februari 2023
← Se fler inlägg