Föreningsstämma

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Måndag 15 maj kl. 19.00 i Magra bygdegård.

Härmed kallas medlemmar i Bjärke Energi ekonomisk förening till ordinarie föreningsstämma. Ärenden enligt stadgarna. Föreningen bjuder på lättare förtäring.

Kontakta oss på telefonnummer 0322 – 650 500 för årsmöteshandlingar samt anmälan om deltagande.

VÄLKOMNA!

24 april 2023
← Se fler inlägg