Energi i Almedalen

Sällan har energifrågorna varit så heta i politiken som senaste året. Under Almedalsveckan arrangeras ett antal debatter och seminarier på temat energi. Några av rubrikerna är:

När Sverige stannar – vem kliver fram för att ta ansvar för energin?

Staten & Kapitalet – Så finansierar vi omställningen 

Vad vill partierna i energipolitiken?

I flera dagar kommer politiker, branschföreträdare och experter att belysa energipolitiken från flera olika perspektiv.

29 juni 2023
← Se fler inlägg