Har du en jordfelsbrytare installerad i ditt hem?

Jordfelsbrytaren är en billig livförsäkring. Den bryter strömmen snabbt vid jordfel både i elanläggningen och i anslutna produkter. Jordfelsbrytarens främsta funktion är att rädda liv och förhindra brand om ett fel uppstår i en bostad.

Har du inte redan en jordfelsbrytare bör du låta ett elinstallationsföretag installera en. Om ditt hem har en gammal elanläggning kan det finnas extra skäl att låta installera en jordfelsbrytare som skydd. 

För att montera jordfelsbrytare måste du anlita ett registrerat elinstallationsföretag. Det är alltså inget som du får göra själv.

Kom ihåg att jordfelsbrytaren bör testas ett par gånger per år.

15 juli 2023
← Se fler inlägg