Växande solkraft

Solelen slog nya rekord i Europa under 2022. Sverige hamnade dessutom på EU:s årliga tio-i-topplista över installerad kapacitet.

Mest solel per person har Nederländerna följt av Tyskland som dock är ohotad etta när det gäller totalt installerad solel med 68,5 GW.

Solkraften i Sverige producerade cirka 2 TWh under 2022, en ökning på cirka 75 procent jämfört med 2021. Elproduktionen från solen har ökat i flera år, vilket speglar en snabb utbyggnad av anläggningar. Trots detta utgör solkraften en liten andel av den sammanlagda elproduktionen i Sverige. År 2022 var andelen cirka 1 procent.

På vårt område märks också intresset för solelsanläggningar. Vi har nu 288 mikroproducenter som är igång och nya anmälningar fortsätter att strömma in.

Är du på gång att skaffa paneler kan det vara en god idé att läsa lite om solproduktion på Energimyndighetens solelportal eller på vår hemsida Mikroproducent.

7 juli 2023
← Se fler inlägg