Ändring av nätavgift för kunder med 20A

Nätavgift med en effektkomponent gör det möjligt för dig att påverka elnätskostnaderna och samtidigt bidra till ett hållbart energisystem.

När samhället ställer om och elektrifierar ökar trycket på hela energisystemet. Den ökade elanvänd­ningen kräver ny elproduktion och utbyggda elnät, men också att vi använder resurserna smartare. För att främja ett effektivt nätutnyttjade har Energimarknadsinspektionen beslutat att alla energiföretag ska införa effektkostnad som en del av nätavgiften. Detta för att kunderna ska försöka sprida ut elanvändningen över dygnet vilket gör att man kan undvika effekttoppar i elnätet. Bra för både kund och samhälle.  

Nu fortsätter vi med införandet av normaltariff, som innehåller en effektavgift, för alla kunder med säkringsstorlek 20A.

Ändringen sker 2024-01-01.

3 november 2023
← Se fler inlägg