Förändrad elnätsavgift 1 januari 2024

Den 1 januari höjs elnätsavgiften för våra kunder. Höjningen är i snitt 5,3%. Samtidigt överförs kunder med 20A säkringstariff till normaltariff. Vi tar dock fortsatt inte ut den totala intäkt från våra kunder som myndigheterna medger.

Elnätsavgiften går till att underhålla och modernisera elnätet för att göra det säkrare mot strömavbrott. Vi arbetar också med att förstärka och öka kapaciteten i elnätet i takt med att samhället blir allt mer elektrifierat.

Elnätsavgifterna går att se i detalj på vår hemsida.

12 december 2023
← Se fler inlägg