Källafors kraftverk

Vårt lilla vattenkraftverk i Säveån drar sitt strå till stacken när det kommer till förnybar energi. Årligen produceras drygt 2 MWh el vilket räcker för att värma upp över 100 villor.

Vi har ägt kraftverket i 10 år och investerade i vattenkraft för att kunna äga egen elproduktion men också kunna bidra med elförsörjning i närområdet där våra kunder finns. Vår vattenkraftsel är naturligtvis 100% förnybar och på ett år sparas ca 1500 ton koldioxid i utsläpp jämfört med kolkraftsproducerad el. En god investering för miljön!

7 december 2023
← Se fler inlägg