Kontrolluppgift till våra producenter

Uppgifter om mikroproduktionen hos våra kunder 2023 är nu skickade till Skatteverket. Dessa uppgifter finns sedan förtryckta på deklarationsblanketten som kommer under våren. Kontrolluppgiften finns också sparad på Mina sidor.

Du kan få skattereduktion för högst det antal kilowattimmar som du har tagit ut från elnätet, men aldrig för mer än 30 000 kilowattimmar på ett kalenderår. Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme, alltså högst 18 000 kronor per kalenderår.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

15 januari 2024
← Se fler inlägg