Röjning av ledningsgator

Vecka 4 börjar vi röja våra ledningsgator. Det innebär att vi tar ner och rensar bort träd och sly under våra luftledningar för att minska risken för trädpåfall. Vi kommer i år att röja en kortare sträcka mellan Lena och Fly samt sträckan mellan Brobacka och Östad skola.

19 januari 2024
← Se fler inlägg