Vinterns kyla

Då vintern satt sina spår i marken har vi under en tid inte kunnat gräva i våra olika projekt i samma utsträckning som tidigare. För att utnyttja möjligheten som en frusen mark ger oss har vi istället de senaste veckorna arbetat med att rasera gammal och urdrifttagen luftledning. Detta kan med fördel göras när det är hårt i backen för göra så liten åverkan som möjligt.

När tjälen släpper sitt grepp tar vi nya tag och förser vårt område med både nytt och förstärkt elnät och fiber!

29 januari 2024
← Se fler inlägg