Framtida tariffer i medias fokus

Eftersom det varit uppmärksamhet i media kring de höjda intäktsramar som elnätsföretagen fått för perioden 2024-2027 vill vi gärna berätta vår syn och ambition kring detta.

Den senaste intäktsramen som beslutades av Energimarknadsinspektionen och som i sin tur styr hur stora intäkter elnätsbolagen får ta ut från sina kunder var högre än de som beslutats för tidigare perioder. Detta beror bl.a. på inflation, stora prishöjningar på material, ränteuppgång och hög investeringstakt men betyder inte att det kommer att nyttjas av alla bolag. Det finns ca 170 elnätsföretag i Sverige och de har olika ägarstruktur och kan därför ha olika syn på sin affär.

För de kommande fyra åren får vi på Bjärke Energi lov att ta ut 75 milj. kronor/år genom våra tariffer men räknar inte med att ta ut mer än 50 milj. kr/år. Det kan ses som en besparing för varje kund på hela 5 000 kr/år och är en av de nyttor och fördelar som finns med en ekonomisk förening. Vi har inget vinstintresse och arbetar för medlemmarnas bästa!

9 april 2024
← Se fler inlägg