Stora kunder kan få betalt för att inte använda el

Sverige står inför ett kraftigt ökat energibehov framöver genom elektrifiering av industrin, av fordonsflottan och all annan tänkbar utrustning. Allt för att komma ifrån bränslen som ej är förnybara.

Det investeras för fullt i elnät på olika spänningsnivåer och det byggs ut för att få kraftfullare elnät att transportera energin mellan producenterna och konsumenterna. Dessa finns sällan nära varandra utan strömmen ska allt som oftast färdas en lång sträcka.

Eftersom utvecklingen går rasandes fort riskerar effektbehovet att komma snabbare än att utbyggnaden är möjlig vilket innebär att situationen behöver få en annan lösning redan nu. Ett alternativ är då förflyttning av elanvändningen till tidpunkter då elnäten är mindre belastade. Det är här som kunder med mycket stor förbrukning kan erbjuda sig att dra ner eller flytta på sin tänkta elanvändning för att minska belastningen på elnätet under en bestämd tid. Att vara flexibel kan därför löna sig.

Några elnätsföretag i södra Sverige har börjat erbjuda sina stora kunder avtal om flexibilitet. Om något år ser vi om det haft någon verkan och blivit en nyttig faktor i kampen om effekten i elnäten. På detta sätt utnyttjas existerande resurser bättre och får elen att räcka till fler.

25 april 2024
← Se fler inlägg