Besiktning av elnätet med drönare v.26

Med start idag kommer vi att besikta delar av vårt elnät med hjälp av drönare. Besiktning av våra luftledningar görs för att säkerställa leveranssäkerheten till våra kunder och ev. hitta ledningssträckor som behöver åtgärdas. Vi har mycket skog på vårt område och det är nödvändigt att ta till denna hjälp för att få en bra överblick av vårt elnät.

Det finns flera fördelar med att besikta elnätet med hjälp av drönare istället för med helikopter som vi gjort tidigare; t. ex. att drönaren är eldriven och inte orsakar några utsläpp, den bullrar inte och tenderar därför inte att skrämma djur i någon stor utsträckning vilket kan vara en utmaning med lågt flygande helikopter.

24 juni 2024
← Se fler inlägg