Nyheter

Stora kunder kan få betalt för att inte använda el

Sverige står inför ett kraftigt ökat energibehov framöver genom elektrifiering av industrin, av fordonsflottan och all annan tänkbar utrustning. Allt för att komma ifrån bränslen som ej är förnybara. Det investeras för fullt i elnät på olika spänningsnivåer och det byggs ut för att få kraftfullare elnät att transportera energin mellan producenterna och konsumenterna. Dessa […]

25 april 2024
Läs "Stora kunder kan få betalt för att inte använda el"