Bjärke Energi

Elhandel

bestel flagga

Anvisningsleverantör

Enligt ellagen ska en elanvändare som saknar elhandlare anvisas en elleverantör av sitt elnätsföretag. Den här bestämmelsen finns för att kunden alltid ska ha tillgång till el. För Bjärke Energis nätkunder är det BestEl som är anvisningsleverantör.

Bjärke Energi bedriver ingen egen elhandel och har därför skrivit avtal med BestEl och vår kundtjänst tar hand om BestElfrågor. Detta innebär att du kan teckna elavtal med BestEl och diskutera annat som rör elhandel hos oss på Bjärke Energi. BestEl är ett personligt och servicetänkande elhandelsbolag som ägs av Göteborg Energi DinEl. BestEl har en stark lokal förankring med personal och kontor i Sollebrunn, Vara och Ellös.

BestEl sätter miljön i fokus och arbetar långsiktigt med att endast köpa in förnybar energi. BestEl erbjuder alltid sina privatkunder 100 % förnyelsebar el!

bestel logo

www.bestel.se