Akut avbrottsarbete onsdag ca. kl.13:30

Då vi hade fel i en utrustning gav det en ostabil spänning i elnätet i vissa områden. Vi behövde därför ta ett akut avbrott i elleveransen för att åtgärda felet. Områden som berördes var Brobacka, Flugenäs, Rävsbo, Kullen samt området runt Östad bergtäkt.

Arbetet beräknades ta en timma men var avklarat strax efter kl.14:00.

7 juli 2021