Akut planerat avbrott 14 april i Källelid

Under fredag eftermiddag kommer vi att behöva bryta strömmen en stund för att reparera en luftledning.

Fredag 14 april kl .14:00-16:00

20 abonnenter berörs i området runt Källelid och Huldalen. Vi har aviserat via mail och sms.

13 april 2023