Akut planerat avbrottsarbete 17 maj i Tollestorp

Vi behöver snabbt byta en trasig isolator i Tollestorp och bryter strömmen under arbetets gång.

Onsdag 17 maj kl.8-10

28 abonnenter berörs på Mellbyvägen. Dessa har aviserats via sms och/eller mail.

16 maj 2023