Snöoväder tisdag

Uppdatering kl.21:20: Nu har alla ström igen.

Uppdatering av läget kl.19: Nu återstår endast området mellan Kulladals hagar-Kopparås-Fåglaryd såg som strömlösa. Reparationsarbete pågår.

 

Under eftermiddagen har vi drabbats av strömavbrott i Mjönäs-Långareds by-Örbacken pga träd på ledningen samt Östad bergtäkt utmed Mjörnstranden mot Kullen. Reparationsarbete pågår på båda platser.

 

En större del av kunderna i Loo, Östadkulle och Bergstena fick ett kort avbrott strax efter kl.10 då högspänningslinjen löste ut. Förmodligen ett träd på ledningen. Återinkopplingen höll och alla hade strömmen tillbaka efter några sekunder

Strax före kl.12 gjordes en liknande återinkoppling efter ett par sekunders avbrott på en annan av våra högspänningsledningar. Denna gång berördes Kvarnabo, Arelid, Granvattnet samt Långared mot Anten

2 april 2024