Avbrott natten till måndag

Uppdatering 04:50: Felet är hittat och avhjälpt. Alla kunder har strömmen tillbaka.

Området kring Jättagården har strömmen tillbaka sedan 04:30.

 

Vi har sedan 02:45 en störning som berör Östad by, Kulladal och området kring Jättagården. Felsökning pågår.

Inledningsvis drabbades fler kunder av avbrottet. Dessa har sedan 03:05 strömmen åter.

17 januari 2022