Avgrävd fiberkabel i Magra

En störning för boende längs Magravägen pga kabelbrott. Reparationsarbete pågick under dagen.

1 december 2021