Driftstörning 9/2 stormen Ciara

  • 07:40: Träd borttagna som fallit på ledning. Strömmen påslagen och allt håller. Nu ska alla ha ström igen. Tack för visat tålamod!
  • 06:50 måndag morgon: Arbetet i Sjövik med nya stolpar och ledning är klart och håller. När vi slog på strömmen visade det sig att ytterligare ett fel fanns längre fram. Felsökning följt av åtgärder är inlett. Sträckan utan ström är nu Hoppet-Kilandavägen-Burhult.

 

  • 00:30: Arbetet i Sjövik med att få upp nya stolpar samt elkabel på den havererade sträckan kommer att pågå några timmar under natten. Uppdatering av läget här på hemsidan görs igen strax efter 07:00.
  • 00:05: För en kvart sedan hade arbetet vid Åsen gjort att de flesta hade strömmen tillbaka men de sista kopplades in nu. Därmed är det området klart.
  • 23:25: Arbetet vid Åsen innebär att vi behöver bryta strömmen för ett större område från Sollebrunn under arbetets gång. Detta görs inom kort. Strömmen kopplas på så snart träd och ris är bortplockat från ledning och transformatorstation. I Sjövik fortsätter arbetet och nya elstolpar hämtas nu och ska sättas upp med hjälp av maskin.
  • 22:50: Östadkullefelet är åtgärdat och området har ström igen.
  • 21:30: Några kunder på Åsenvägen strömlösa sedan i eftermiddags. Gran ska plockas bort som fallit på transformatorstation.
  • 21-tiden: Dubbla linbrott i Östadkulle. Montörer på plats och arbetar. Tre stolpar nere och komplicerat fel i Sjövik. Montörer på plats och arbetar. Oklart ännu om dessa två problem är de enda i resp. område.
  • 20-tiden: Flera områden är utan ström. Omkopplingar görs för att försöka komma runt problemen. Områdena runt Lena skola-Östadkulle, Skäfthult-Sverket är alla utan ström. Även Anten-Börta låg ur men där bör det vara tillbaka. Montörer på väg ut för felsökning på båda felen.
  • 15-tiden: På söndagen, ca 15:40 blev stora delar av Sollebrunn och Erska med omnejd utan ström. Efter omkopplingar och felsökning fick de flesta kunderna tillbaka strömmen vid 16:10. Några kunder kring Hjälmetorp och Saxebo är fortfarande strömlösa. Felet har lokaliserats och kommer att åtgärdas vid 18-tiden. Under arbetet kommer ytterligare kunder i Svederna, Liveredsvägen i Gräfsnäs, Idåsen och kring Herrgården i Gräfsnäs få strömavbrott i ca en timma. Felet är åtgärdat och alla har strömmen åter.
9 februari 2020