Driftstörning fiber onsdag

Vi har driftstörning på vår fiber till följd av gårdagens åskoväder. Drabbade områden är Vänga, Långared och Loo. Arbete pågår att åtgärda felet.

Kl. 16:00
Arbetet med att lösa felet på fibernätet pågår.

Kl. 19:10
Felet vi haft på fibernätet är nu åtgärdat.
Om problem kvarstår starta om er fiberanslutning. Är felet fortfarande kvar kontakta supporten hos den operatör ni valt.

28 juli 2021