Fiberomläggning Sjövik tisdag 6/9

Vi är nödgade till en omläggning av en del fiberkunder i Sjövik.

Det är kunder runt Östad byväg, Östadvägen, Kvarmvägen, Kyrkvägen och Hagens väg samt i Fåglaryd som påverkas av omläggningen.

Avbrottsarbetet startar kl.06 då all uppkoppling till dessa kunder bryts och kopplas sedan in successivt under dagen.

Avisering via sms/mail.

1 september 2022