Följdfel krävde ett nytt avbrott kl. 18:30

Vi fick ett följdfel efter dagens tidigare problem. Detta innebar att vi behövde ta ännu ett avbrott under arbetets gång för att åtgärda detta. I sort sett samma område var berörda och en sms-avisering skickades till dem som meddelat sitt telefonnummer.

Områden som berördes var Brobacka, Flugenäs, Rävsbo och Kullen.

Arbetet tog lite drygt en timma.

7 juli 2021