Fredag kl. 18: Hela fibernätet ligger nere.

P.g.a. strömavbrott tappade hela huvudnoden för vårt fibernät uppkopplingen för en stund.

26 augusti 2022