Kort snabbinplanerat avbrott på fiber i delar av Sollebrunn onsdag lunch

Vi behöver arbeta i en av switcharna i Sollebrunn under en kort stund vilket föranleder avbrott i fiberförbindelsen till ett antal kunder i Sollebrunn. Detta sker strax efter kl.13.

11 januari 2023