Kort avbrott lördag morgon

Vid femtiden på lördagsmorgonen fick Vattenfalls station i Naum ett bortfall av ström vilket gjorde att en av våra mottagningsstationer som förser stora delar av vårt nät blev utan ström en kort stund. Detta drabbade därför nästan hälften av våra kunder men problemet var snabbt åtgärdat och vi hade åter spänning strax efteråt.

23 december 2023