Måndag 14/2

13:25 har kunder i Anten, Östad, Kilanda och Burhult haft ett kort avbrott på ungefär 4 sekunder.

Området har haft fler korta avbrott det senaste. Vi arbetar med att följa upp och gör felsökningar för att hitta orsaken.

14 februari 2022