Måndag i Sollebrunn

Ett problem uppstod i en transformatorstation i Sollebrunn som behövde repareras. Ett par återinkopplingar gjordes under morgonen som märkts av i ett stort område.

Under reparationsarbetets gång behövde vi stänga av strömmen för de drygt 40 abonnenter som får sin ström från just den transformatorstationen. Det handlade om Hagagatan, Stengatan, Vetegatan, Tossebergsgatan, Torngatan, Rosengatan, Trollhättevägen och Erskavägen.

Avbrottsarbetet startade vid kl.09. När arbetet var klart strax före 12 och vi kopplade in stationen igen löste tyvärr säkringarna i stationen igen vilket innebar att vi behövde byta hela stationen. Arbetet påbörjades och förväntades ta ytterligare ett par timmar. Sedan 14-tiden hade vi ett reservelverk som försåg området med ström. När den nya transformatorstationen sedan var på plats behövdes ett kortare avbrott för att koppla ur reservkraftverket och inkopplingen av den nya stationen. Nu går allt som vanligt.

 

2 november 2020