P.g.a. stormvindar har många träd blåst på ledningar. Flera mindre störningar pågick under fredagen.

Alla driftstörningar efter stormen är åtgärdade. Om du har strömavbrott ringer du vår jour på 0322-650 515. Innan du ringer är det bra att kontrollera jordfelsbrytare och huvudsäkringar.

Ring oss gärna om ni ser träd på elledningar även om strömmen inte försvunnit. Har ni möjlighet att skicka foton på det är vi jättetacksamma för det. Vissa träd kommer att få stå kvar mot ledningar under helgen om de inte anses akuta.

Vi aviserar via sms och mail, i mån av tid, till berörda kunder vid kända fel.

23 februari 2024
← Se fler störningar