Pågående störning runt Vänga-Ulvarås-Häckelid

Vid förberedelser inför dagens planerade avbrottsarbete löste en frånskiljare ut vid en av våra nätstationer.

Avbrottet påverkade ett sort område initialt men nu är det boende runt Vänga som drabbas av strömbortfall. Reparationsarbete pågår.

14 februari 2024