Planerat avbrott 8 okt i Lena

P.g.a. arbete på elnätet kommer vi att bryta strömmen för ett fåtal abonnenter runt Lena kyrka – Östadlund under torsdag förmiddag. Dessa har blivit aviserade per telefon. Arbetet pågår mellan kl.9:30-12:30

 

Uppdatering kl. 11:50 En trasig kabel har upptäckts i samband med arbetet vilket medförde en halv minuts avbrott även för boende i Vänga och Fly. Då detta behöver lagas innan vi kan koppla in det nya elnätet kan avbrottstiden komma att förlängas något.

Uppdatering 13:50 Nu är arbetet klart och alla har ström igen.

8 oktober 2020
← Se fler störningar