Planerade avbrottsarbeten tisdag 13 juli

Vi kommer att utför underhåll på vårt elnät under tisdagen och kommer därför att bryta elleveransen i vissa områden under arbetets gång.

 

Kl.08:00 – 09:00

9 st anläggningar på Norra Börtavägen

Kl.12:00 – 15:00

41 st anläggningar i Dunbäcken, Kvarnbacken, Botten, Krösslätt, Kulehede och Humlebotten

 

Samtliga berörda kunder har aviserats via post samt mail eller telefon.

7 juli 2021
← Se fler störningar