Planerat arbete 11 juni

P.g.a. ombyggnad av en transformatorstation i Attholmen kommer ca 100 kunder att vara strömlösa under arbetets gång.

11 juni kl. 09:30-14:30

Berörda områden är bl.a. Tegelkärrsvägen, Nedre Tegelkärr, Långaredsvägen, Kärralid, Östra Attholmsvägen och Västra Attholmsvägen. Berörda kunder är aviserade via post.

8 juni 2020